Olga Łączkowska-Majda

adwokat

Bartosz Majda

adwokat

Jesteśmy adwokatami przedsiębiorców. Tworzymy umowy, które chronią i pomagają w bezpiecznym rozwijaniu firm. W Sądach egzekwujemy prawa naszych klientów.
[Więcej >>>]

Ostatnio pisałem o tym, że dobrze sporządzona umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy powinna budować relację win-win. Artykuł jest tutaj.  Zastanawiasz się jakiej wysokości powinno być wynagrodzenie za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy przeczytaj poniższy artykuł.

Jednym z najważniejszych elementów, na który powinieneś zwrócić uwagę przy zawieraniu takiej umowy to wysokość odszkodowania, czyli ekwiwalentu wynagrodzenia jakie otrzyma pracownik. Jest to bowiem wynagrodzenie za lojalność pracownika i powinno mu pozwolić na utrzymanie przez ustalony przez was okres.

Czy wynagrodzenie za zakaz konkurencji może być w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Może. Może też być poniżej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ale…

Często zdarza się, że w umowach o zakazie konkurencji jakie weryfikuję, wysokość odszkodowania (wynagrodzenia) jest  na poziomie ustawowego minimum.  Jest to 25 % wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

Jakiej wysokości powinno być wynagrodzenie za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracyTeoretycznie wszystko się zgadza, gdyż taki sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia jest przekopiowaniem przepisu, który znajduje się w Kodeksie Pracy.

W praktyce pojawia się problem czy aby na pewno tak ustalone odszkodowanie spełnia swoją rolę. Jeżeli w tym zakresie masz jakieś wątpliwości to analizując dalej możesz dojść do dalej idących wniosków. Być może zakaz konkurencji z tak ustaloną wysokością odszkodowania wcale nie został skutecznie zastrzeżony.

Co brać pod uwagę przy ustalaniu wynagrodzenia za zakaz konkurencji?

Najważniejszym elementem jaki powinien być przez Ciebie oceniany przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za zakaz konkurencji jest to czy pracownik będzie mógł znaleźć pracę w swoim zawodzie, jeśli będzie chciał przestrzegać zakazu.

Jeżeli zakaz ustalicie w taki sposób, że możliwe będzie podjęcie pracy u innego pracodawcy to wynagrodzenie to może być niższe.

Jeżeli natomiast zakaz ustalicie w taki sposób, że pracownik zostanie praktycznie wyeliminowany z rynku pracy w swojej profesji to wynagrodzenie to powinno być zbliżone nawet do 100 % wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika.

Dzisiejszy wpis jest wstępem do artykułów dotyczących sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia za zakaz konkurencji. W kolejnych wpisach pokażę Ci przykłady ustalania tej wysokości.

***

Po przeczytaniu „Jakiej wysokości powinno być wynagrodzenie za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy”, zachęcam do przeczytania:

Photo by Alexander Mils on Unsplash

Niezależnie od tego czy jesteś przedsiębiorcą czy pracownikiem przyznasz, że zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy lub umowy o świadczenie usług lub innej umowy współpracy może być korzystny dla obu stron.

Daje on element pewności. Jako pracodawca zyskujesz podstawę do ochrony swojej firmy. Jako pracownik, zleceniobiorca, agent etc. zyskujesz stałe źródło wynagrodzenia. Przy odpowiednio skonstruowanej umowie o zakazie konkurencji powinna być to relacja win-win.

To z czym spotykamy się w naszej praktyce to pytania klientów czy zakaz konkurencji uległ zmianie w trakcie pandemii?

Zmiany zakazu konkurencji w czasie pandemii

Jesteśmy dosłownie kilkanaście godzin po „majowym Sylwestrze” jak zostało nazwane otwarcie branży gastronomicznej. Wszystko wskazuje na to, że coraz więcej sektorów gospodarki będzie funkcjonować.

Kiedy trwał lockdown mogłeś nie zaprzątać sobie głowy zakazem konkurencji jaki masz zawarty. Teraz jednak może pojawić się refleksja i pytanie czy z powodu pandemii można coś z tym zakazem zrobić?

Okazuje się, że tak. Przy okazji jednej z pierwszych ustaw covidowych wprowadzona została możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji zachowaniem terminu 7 dni.

Bardzo istotne jest to, że z możliwości takiej możesz skorzystać, jeżeli to na Twoją rzecz taki zakaz konkurencji ustanowiono. Oznacza to, że możesz wypowiedzieć taką umowę, jeśli jesteś:

  • pracodawcą,
  • zleceniodawcą,
  • zamawiającym przy umowie o dzieło,
  • przedsiębiorcą, który zawarł umowę agencyjną lub umowę o świadczenie usług.

Dlaczego wprowadzono zmiany w zakazie konkurencji na czas trwania pandemii?

Z powodu pieniędzy.

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu relacji łączącej strony (np. umowy o pracę, umowy zlecenie) niewątpliwie jest obciążeniem finansowym dla każdego, kto prowadzi działalność. Oczywiście w chwili jej zawierania obu stronom przyświecają cele związane z ochroną firmy.

Życie jednak pisze różne scenariusze. Ten napisany przez Covid-19 był zaskakujący dla wszystkich.

Chęć ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w starciu z koniecznością kalkulowania sposobu wydawania każdej złotówki może prowadzić do uznania, że za chwilę może nie być czego chronić. W związku z tym korzystne może okazać się rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji.

Chciałbym zwrócić Twoją uwagę na jedną rzecz. Może zastanawiasz się nad skorzystaniem z możliwości rozwiązania umowy z zastosowaniem tego 7 dniowego terminu. Pamiętaj, że po drugiej stronie też jest osoba, która miała pewne założenia i plany związane z umową o zakazie konkurencji.

Być może lepszym rozwiązaniem dla Was będzie nie tyle rozwiązywanie tej umowy, lecz jej przeorganizowanie, tak abyście razem uzyskali to czego oczekiwaliście – ochrony firmy z jednej strony i określonego źródła dochodu z drugiej.