Olga Łączkowska-Majda

adwokat

Bartosz Majda

adwokat

Jesteśmy adwokatami przedsiębiorców. Tworzymy umowy, które chronią i pomagają w bezpiecznym rozwijaniu firm. W Sądach egzekwujemy prawa naszych klientów.
[Więcej >>>]

Umowa zlecenia to jedna z tzw. umów cywilnoprawnych. Czy w umowie zlecenia może znaleźć się klauzula o zakazie konkurencji? A jeśli tak, to jak taka klauzula powinna brzmieć i jakie są skutki jej obowiązywania i naruszenia?

Odpowiedź na te i inne informacje dotyczące zakazu konkurencji w umowie zlecenia znajdziesz poniżej.

Zakaz konkurencji w umowie zlecenia

Czy zapis o zakazie konkurencji w umowie zlecenia jest dozwolony?

Tak – zapis o zakazie konkurencji w umowie zlecenia jest jak najbardziej dozwolony i zgodny z prawem.

W tym artykule rozważymy przypadek, gdy umowa zlecenia zawierana jest pomiędzy przedsiębiorcą, a zleceniobiorcą, który NIE jest przedsiębiorcą.

Czytaj dalej >>>

Ostatnio pisałem o tym, że dobrze sporządzona umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy powinna budować relację win-win. Artykuł jest tutaj.

Zastanawiasz się jakiej wysokości powinno być wynagrodzenie za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy przeczytaj poniższy artykuł.

Jednym z najważniejszych elementów, na który powinieneś zwrócić uwagę przy zawieraniu takiej umowy to wysokość odszkodowania, czyli ekwiwalentu wynagrodzenia jakie otrzyma pracownik.

Jest to bowiem wynagrodzenie za lojalność pracownika i powinno mu pozwolić na utrzymanie przez ustalony przez was okres.

Jakiej wysokości powinno być wynagrodzenie za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Czy wynagrodzenie za zakaz konkurencji może być w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Może. Może też być poniżej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ale…

Często zdarza się, że w umowach o zakazie konkurencji jakie weryfikuję, wysokość odszkodowania (wynagrodzenia) jest  na poziomie ustawowego minimum.

Czytaj dalej >>>

Niezależnie od tego czy jesteś przedsiębiorcą czy pracownikiem przyznasz, że zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy lub umowy o świadczenie usług lub innej umowy współpracy może być korzystny dla obu stron.

Daje on element pewności.

Jako pracodawca zyskujesz podstawę do ochrony swojej firmy. Jako pracownik, zleceniobiorca, agent etc. zyskujesz stałe źródło wynagrodzenia.

Przy odpowiednio skonstruowanej umowie o zakazie konkurencji powinna być to relacja win-win.

To z czym spotykamy się w naszej praktyce to pytania klientów czy zakaz konkurencji uległ zmianie w trakcie pandemii?

Zakaz konkurencji w czasie pandemii

Zmiany zakazu konkurencji w czasie pandemii

Jesteśmy dosłownie kilkanaście godzin po „majowym Sylwestrze” jak zostało nazwane otwarcie branży gastronomicznej.

Wszystko wskazuje na to, że coraz więcej sektorów gospodarki będzie funkcjonować.

Czytaj dalej >>>